SharOnie

28 tekstów – auto­rem jest Sha­rOnie.

Pa­miętasz te ser­duszka na końcu zeszy­tu od mat­my z Twoim imieniem w środ­ku? To za­pom­nij. Te­raz pok­ry­wa je gru­ba war­stwa korektora. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 2 kwietnia 2010, 17:16

leżąc w półmro­ku bała się ot­worzyć oczy, choć wma­wiała so­bie,że to po­wieki są zbyt ciężkie. te­lefon wciąż upar­cie bzyczał na bla­cie stołu jak natrętna mucha, a ciało bezwład­nie leżało na świeżej pościeli.. Czy ludzie nie wiedzą ,że do ludzi na wpółmar­twych się nie dzwoni?' 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 marca 2010, 20:14

Wiesz jak to jest chodzić po do­mu w po­wyciąga­nym dre­sie, marzyć o uśmie­chu i cie­szyć kub­kiem zniena­widzo­nej her­ba­ty? Więc nie mów, że wiesz jak to jest tęsknić ... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 lutego 2010, 20:46

naj­lep­sze, co możesz zro­bić, to zna­leźć ko­goś, kto kocha cię taką, jaką jes­teś. W dob­rym czy złym nas­tro­ju, ładną czy brzydką, przys­tojną, ja­ka byś nie była. Właści­wa oso­ba na­dal będzie uważała,że z du­py świeci ci słońce.' 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 lutego 2010, 15:32

Nie pot­ra­fię te­go zro­zumieć.. Tej nieobec­ności .. W jed­nej mi­nucie
jest człowiek a w dru­giej już go nie ma.. Naj­pierw opo­wiadasz mu 
wszys­tko o so­bie, o pla­nach ja­kie masz, zna Cię lepiej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 lutego 2010, 18:31

i zas­ta­nawiam się jak wiele ra­zy wy­bacza­my ko­muś, tyl­ko dla­tego ,
że nie chce­my go stra­cić.. tyl­ko dla­tego ,ze tak bar­dzo go kocha­my..
na­wet jeśli ten człowiek nie zasługu­je na wybaczenie.. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 21 lutego 2010, 16:33

Jak bar­dzo ko­bieta mu­si kochać by przep­raszać za krzywdę
mężczyznę który ją po­pełnił. Jak bar­dzo mężczyz­na mu­si być
obojętny by na­wet za ta­kie poświece­nie nie wybaczyć. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 20 lutego 2010, 13:18

i mam tak cza­sami ,że nie wiem co ze sobą zro­bić, wbi­jam paz­nokcie w głowę, ciągnę się za włosy i mar­szczę czoło. mo­je pal­ce z naj­większa siła uderzają w kla­wisze kla­wiatu­ry. nie daję ra­dy. Mam ochotę rzu­cać uczu­ciami o ścianę! 

myśl
zebrała 32 fiszki • 18 lutego 2010, 15:48

wczo­raj kochał, dziś nie zna...
fa­ceci są nieob­liczal­ni a ich zmien­ność bez­sze­les­tnie naiwna.. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 17 lutego 2010, 16:46

jak pow­szechnie wiado­mo fa­ceci z na­tury cier­pią na wrodzo­ne i nieuleczal­ne upośledze­nie emoc­jo­nal­ne. my ko­biety po­siada­my nies­te­ty wrodzo­ne i nieuleczal­ne uza­leżnienie od upośledzeńców, ob­ja­wy wys­te­pują wcześniej czy późmniej, ale zawsze. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 lutego 2010, 23:02

SharOnie

Generalnie jestem rozpuszczoną, ironiczną jedynaczką z młodszą siostrą ;) W życiu idę na łatwiznę. Mam kilka punktów IQ. Brak mi systematyczności. Jest na świecie parę osób, które w jakiś sposób na mnie wpłynęły. Nie lubię deszczowej pogody, ani piwa bezalkoholowego, za ciepłą wódką takżenie przepadam. Uzależniona od coca-coli , rózowych gum orbit i od chłopaków. Kocham herbatę, ot tak bo mi się to stwierdzenie podoba ;]]. Potrafię zużyć pół butelki szamponu podczas jednego mycia głowy. I oglądać postokroć ten sam film też potrafię! Umiem stać na głowie. I twierdze, że salto teżpierdole. Zróżnicowana muzycznie. Gdybym urodziła się mężczyzną nazywałabym się ? w sumie to wtedy bym pomyślałą((;. Mam sentyment ojj dużo sentymentów .. Uwielbiam robić sobie pod górkę. Łatwo uzależniam się od niektórych osób. Ostatnimi czasy głupio wyglądam jakmyśle .. Kiedy się denerwuję rzucam telefonem lub czymkolwiek innym co nawinie mi siępod rękę. Chciałabym obejrzeć wszystkie filmy z Paris Hilton. Generalnie facet zajebiściemi imponuje. W dzieciństwie bałam się Buki z Muminków, szczerze powiedziawszy nadal mnieprzeraża... Według mnie ludziom przydałby się w głowach wentylator bo już naprawdę zdrowoim odbija. Z chęcią nie chodzę do kościoła, to raczej przymus.. Do dziś pragnę nauczyć się latać ale jak widać same chęci nie wystarczają. Lubię siedzieć na dupie we własnym pokoju ze słuchawkami w uszach i słuchać wkółko jednego kawałka, dołować się i użalać nad sobą.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SharOnie

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność